Menu

Vikan - när hygien har en avgörande betydelse!

Med Vikans rengöringsredskap får du inte bara optimala rengöringslösningar, du värnar samtidigt om miljön och de medarbetare som använder produkterna i sitt dagliga arbete. Våra rengöringslösningar hjälper våra kunder att höja kvalitén på den dagliga rengöringen, minimera risken för korskontaminering, förbättra den interna hygienkontrollen och upprätthålla HACCP-systemet och andra likvärdiga kvalitétssäkringssystem

High/low-borste med vattengenomlöp av Vikan

Borste

Sektorer och användningsområden

Vikans rengöringsredskap är effektiva & hållbara och har drivits fram av slutanvändarnas behov för att uppnå bättre rengörings- prestanda och -resultat. Produkterna är lätta att använda och rengöra, dessutom ergonomiskt konstruerade för att reducera belastningsskador och för att förbättra produktiviteten vid rengöringen.

Unikt färgkodningskoncept

Våra färgkodade rengöringsredskap är designade för att göra det enklare för dig att motverka korskontaminering. De är tillverkade av FDA-godkända material för användning inom bland annat livsmedelsindustrin och finns tillgängliga att beställa i nio olika färger: grön, blå, röd, vit, gul, orange, lila och rosa. All utrustning är helgjuten för att garantera en enkel rengöring och har ett attraktivt utseende under lång tid framåt.

Handborste, 265 - 290 mm, Medium, av Vikan

Färger

Produktutveckling med miljöfokus

Med Vikans rengöringsredskap får du inte bara optimala rengöringslösningar, du värnar samtidigt om miljön och de medarbetare som använder produkterna i sitt dagliga arbete. Våra rengöringslösningar hjälper våra kunder att höja kvalitén på den dagliga rengöringen, minimera risken för korskontaminering, förbättra den interna hygienkontrollen och upprätthålla HACCP-systemet och andra likvärdiga kvalitétssäkringssystem.