Skip to main content

HÅLL RENT
HÅLL GRÖNT


MILJÖ I FOKUS

ABNET har utvecklat ett hållbart, ekologiskt innehåll med vegetabiliska råvaror som är biologiskt nedbrytbara. Innehållet är fritt från starka kemikalier, lösningsmedel, blekmedel eller silikoner och följaktligen är helt giftfritt och oskadligt. Med ABNET miljöanpassade produkter minskar du dina rengörings-kostnader utan att kompromissa med kvalitet. Medlet ersätter en rad olika rengörings-, avfettnings- och fläckborttagningsmedel. Ju mindre antal olika rengöringsmedel du använder, desto färre förpackningar och transporter blir det. Det skonar både miljön och plånboken. För oss går effektivitet, ekonomi och miljötänkande hand i hand.

TRYGGHET FÖR DIG SOM KUND

ieasysystem North AB lägger stor vikt vid att ta ett miljöansvar och betonar kravet på hög produktsäkerhet. Du som kund ska känna dig trygg med att använda våra produkter, utan att oroa dig för ditt välbefinnande eller att äventyra ditt miljöansvar. Våra produkter är helt giftfria, innehåller inga skadliga ämnen och är biobaserade. Vi ställer mycket höga miljökrav på oss själva, våra leverantörer och våra samarbetspartners.

 

  • VÅR MILJÖPOLICY

    Vår personal ska erbjudas arbete i en säker, hälsosam, motiverande och inspirerande miljö.Vi ska tillvarata naturens resurser på ett hållbart sätt och verka för en ständig förbättring i detta viktiga arbete. Forskning och utveckling, tillverkning och transporter liksom leverantörer ska kontrolleras noggrant så att all verksamhet sker med minsta möjliga miljöpåverkan.