HÅLLBARHET

En giftfriare vardag

Vi omges dagligen av tusentals kemikalier och valet av rengöringsmedel spelar en stor roll, då det är skillnad på miljöbelastningen hos olika produkter. I takt med att utbudet av olika typer av rengöringsmedel innehållande miljöfarliga ämnen ökar, är det inte ovanligt att vi använder oss av sådana som på lång sikt kan komma att påverka oss negativt.

Minska kemikalier och
värna om moder jord

Att minska mängden skadliga kemikalier och plastanvändning är en prioriterad miljöfråga. Du behöver inte alltid göra stora förändringar i rutiner och policys för att värna lite extra om miljön. Ibland räcker med några småsaker för att göra stor skillnad. Att ta hänsyn till miljön behöver inte alltid var krångligt eller svårt. Produktion och konsumtion av olika kemikalier och plastförpackningar minskar avsevärt med ABNET® och förstärker kemikalieinspektionens tillsyn av produkter som vi dagligen kommer i kontakt med.

Produkter som räcker länge

Alla ABNET® produkter är gjorda för att räcka länge, det är bra för både plånboken och miljön. Du behöver färre förpackningar, du får mindre avfall att hantera och produkterna tar upp mindre utrymme på ditt lager samtidigt som du får effektiva rengöringslösningar för alla vattentåliga ytor. Dessutom blir miljöbelastning mindre tack vare färre transporterade mil och minskad energiförbrukning vid tillverkning av ABNET® produkter.

Vad är din klimatpåverkan?

Alla val som vi gör är viktiga och kan bidra till att vi minskar våra utsläpp. Om du känner att just dina val inte påverkar tillräckligt mycket och känns oviktiga, tänk om! Hur du agerar kan påverka att andra gör mer klimatsmarta val. Genom att spara dina pengar och konsumera färre rengöringsmedel gör du stor klimatnytta och kan minska klimatpåverkan i din vardag.

Hälsa och hållbarhet

Biobaserad råvara och giftfria produkter minskar klimatpåverkan. ABNET® formulan är utvecklad med noggrant utvalda ekologiska formler, är biologiskt nedbrytbart och är helt giftfritt. Produkterna innehåller inga starka lösningsmedel eller miljöskadliga ämnen. ABNET® produkter ersätter en rad olika rengörings-, avfettnings, - och fläckborttagningsmedel och djuprengör alla vattentåliga ytor - inklusive textil och skinn.

Våra certifieringar

Oberoende certifieringar innebär att du som kund kan vara säker på att vi lever upp till dina högt ställda förväntningar. Vår produktion av ABNET produkter är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001. ieasysystem North AB följer gällande kemikalielagstiftning, däribland Kommissionens förordning, Europaparlamentets och rådets förordning, Europaparlamentets och rådets direktiv, transports förordningen: ADR, RID, ADN & IMDG, REACH förordningen och CLP-förordningen.