Menu

ABNET® - när kvalité har en avgörande betydelse!

Med ABNET® får du inte bara ett professionellt miljövänligt rengöringsmedel för alla ytor och smuts, utan du får också ett fläckborttagningsmedel som tar bort dålig lukt på alla ytor. Jämfört med många olika rengöringsmedel som rengör ytliga lager har ABNET® en verklig effekt genom att inverka på alla lager & smuts och efterlämnar ett imponerande utseende. Produkten är kompatibel med samtliga tvätt system och kan användas manuellt och maskinellt. Doseringen beror på nedsmutsningen.

Kan används överallt, av alla

ABNET® är snabbverkande rengöringsmedel som används på alla ytor och tar bort all smuts effektivt. Produkten rengör utan ansträngning yt- och ingrodd smuts, fördröjer återsmutsningen och tar bort dålig lukt. Resultatet blir lika rent på alla underlag!

Fokus på miljö och säkerhet
ABNET® produkter är utvecklad med ekologiska formler och biologiskt nedbrytbart. Samtliga ABNET® produkter uppfyller krav gällande hälsa, säkerhet och miljö. Produkten innehåller inga starka lösningsmedel eller miljöskadliga ämnen - ABNET® skadar varken användaren, vår natur eller underlag.

SORTIMENT

ABNET® fungerar lika bra på alla ytor

Lokalvård

Industri

Fordon

Kök & Livsmedel

Textil

Hem & Villa

Jonas Tidqvist, KAMA

På alla ytor

Ett mångsidigt och kompetent rengöringsmedel som fungerar lika bra på textil som på hårda ytor. Medlet angriper varken känsliga fönster, lister eller tätningsmedel, vilket är mycket viktigt vid rengöring av husvagn eller husbil. ABNET® skadar varken hud, underlag eller natur men lämnar ett resultat som överträffar dina förväntningar.

– Jonas Tidqvist, CEO, KAMA Fritid AB, Oy KAMA Fritid

Victor Rivero, Kundia

Miljövänligt

De sista två åren har vi på Kundia använt ABNET®, ett rengöringsmedel som förlänger livscykeln på anläggningarna vi tar hand om. ABNET® är väldigt enkel att använda och reducerar antalet kemikalier, processer mm i vår verksamhet. Kundia uppnår en överlägsen miljö/kvalitetsförbättring till ett väldigt lågt pris.

– Victor Rivero, CEO, Kundia AB

LKAB Logga

Ekonomiskt

5% ABNET® på det oljesmutsiga fabriksgolvet och någon minut senare var golven rena, mycket ljusare och den hala oljefilmen var borta. Och allt detta utan handskar och utan rädsla för frätskador. Tack vare ABNET® kunde vi enkelt reducera antalet kemikalier, få bättre och renare resultat och för en överkomlig kostnad.

– Katja Polsson, Logistic Manager, LKAB Wassara AB

Minska kemikalier och värna om miljön!

Produktion och konsumtion av kemikalier & förpackningar minskar avsevärt med ABNET®, för att inte tala om miljövinster i samband med distribution av rengöringsprodukter. ABNET®’s produkter uppfyller samtliga föreskrifter gällande klassificering, märkning, förpackning och miljö. Alla produkter är utvecklade med ekologiska formler och är biologiskt lätt nedbrytbara. Vårt rengöringsmedel ersätter dessutom en rad olika rengörings- , avfettnings- och fläckborttagningsmedel och rengör alla ytor - inklusive textil och skinn.

ABNET® uppfyller följande krav:

Komissionens förordning (EU) 2015/830
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, (EG) nr 648/2004, (EG) nr 1907/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Transport: ADR, RID, ADN & IMDG.

Produktblad Säkerhetsdatablad