Menu

ABNET® - när kvalité har en avgörande betydelse!

Med ABNET® får du inte bara ett professionellt miljövänligt rengöringsmedel för alla ytor och smuts, utan du får också ett fläckborttagningsmedel som tar bort dålig lukt på alla ytor. Jämfört med många olika rengöringsmedel som rengör ytliga lager har ABNET® en verklig effekt genom att inverka på alla lager & smuts och efterlämnar ett imponerande utseende. Produkten är kompatibel med samtliga tvätt system och kan användas manuellt och maskinellt. Doseringen beror på nedsmutsningen.

Kan används överallt, av alla

ABNET® är snabbverkande rengöringsmedel som används på alla ytor och tar bort all smuts effektivt. Produkten rengör utan ansträngning yt- och ingrodd smuts, fördröjer återsmutsningen och tar bort dålig lukt. Resultatet blir lika rent på alla underlag!

Fokus på miljö och säkerhet
ABNET® produkter är utvecklad med ekologiska formler och biologiskt nedbrytbart. Samtliga ABNET® produkter uppfyller krav gällande hälsa, säkerhet och miljö. Produkten innehåller inga starka lösningsmedel eller miljöskadliga ämnen - ABNET® skadar varken användaren, vår natur eller underlag.

Handla ABNET®Läs mer

ABNET® fungerar lika bra på alla ytor

Lokalvård

Industri

Fordon

Kök & Livsmedel

Textil

Hem & Villa

ABNET® i media

 •  

  "Känns hälsosammare än avfettningen som inte är så kul. Dessutom är ABNET effektivare. Det tar halva tiden att tvätta en bil, måste erkänna att jag är lite chockad."

  – Däcknytt –

 •  

  “Skönt att slippa handskas med starka kemikalier som förstör såväl hud som natur och ändå få ett resultat som överträffar alla förväntningar till ett pris som är lägre än traditionella produkterna.”

  – Husbilen Test –

 •  

  "Spraya på, bearbeta och spola av - mycket enkelt men ett bra slutresultat. Nu är jag inte längre misstänksam eller nyfiken. Mest förvånad."

  – Fritidsmagasinet Caravan –

 

Rekommenderad dosering

ABNET®’s främsta fördel är förmågan att fungera på såväl mycket feta och nersmutsade ytor som känsliga ytor såsom mattor eller rostfritt stål - lämpligt för både stora rengöringsarbeten och enklare underhåll med brett spektrum av tillämpningar. Användaren avgör själv graden av koncentration beroende på behov och nedsmutsningsgrad.

Vatten

Underhåll

< 5%

Grovrengöring

< 10%

Renovering

< 20%

1l

10l

< 0.5 dl

< 5 dl

< 1 dl

< 10 dl

< 2 dl

< 20 dl

Minska kemikalier och värna om miljön!

Produktion och konsumtion av kemikalier & förpackningar minskar avsevärt med ABNET®, för att inte tala om miljövinster i samband med distribution av rengöringsprodukter. ABNET®’s produkter uppfyller samtliga föreskrifter gällande klassificering, märkning, förpackning och miljö. Alla produkter är utvecklade med ekologiska formler och är biologiskt lätt nedbrytbara. Vårt rengöringsmedel ersätter dessutom en rad olika rengörings- , avfettnings- och fläckborttagningsmedel och rengör alla ytor - inklusive textil och skinn.

ABNET® uppfyller följande krav:

Komissionens förordning (EU) 2015/830
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, (EG) nr 648/2004, (EG) nr 1907/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Transport: ADR, RID, ADN & IMDG.

Produktblad Säkerhetsdatablad

ABNET® används av